Partners in de regio

WerkgeversServicepunt Achterhoek (WSPA) werkt samen met (maatschappelijke) partners en organisaties in de Achterhoek. Samen met deze partners en organisaties bieden we een uitgebreide dienstverlening aan voor werkgevers en organiseren we activiteiten om werkgevers, opleiders en werkzoekenden met elkaar te verbinden.
Lees verder

Leerwerkloket Achterhoek

De Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van UWV, gemeenten en onderwijs om de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Het Leerwerkloket Achterhoek biedt op een laagdrempelige manier onafhankelijk advies bij scholing- en loopbaanvragen voor werkzoekenden, werknemers, baanveranderaars en scholieren. Het maakt niet uit of de werkzoekende wel of niet een uitkering krijgt, het is een onafhankelijk loket en de dienstverlening is kosteloos.

Meer over Leerwerkloket Achterhoek

LerenWerkt

LerenWerkt is een samenwerking tussen RMC Achterhoek en de afdelingen leerplicht van de gemeenten binnen de arbeidsmarkregio Achterhoek. De doelgroep van LerenWerkt zijn jongeren tot 23 jaar die zelf geen startkwalificatie kunnen behalen. Als er vanuit de doelgroep van het RMC Achterhoek gezocht wordt naar een werkplek, dan ondersteunt WSPA dit proces met haar dienstverlening.

Meer over LerenWerkt

EURES

EURES is een Europees netwerk voor arbeidsbemiddeling dat het vrije verkeer van werknemers moet bevorderen. Het netwerk heeft altijd hard gewerkt om Europese burgers dezelfde kansen te bieden, ondanks taalbarrières, culturele verschillen, bureaucratische problemen, verschillen in arbeidswetgeving en een gebrek aan erkenning van onderwijscertificaten in heel Europa. Binnen WSPA is er een speciaal Cross-Border team met EURES-adviseurs voor de grensoverschrijdende dienstverlening. Lees meer over Grensoverschrijdend Werken.

Meer over EURES

Unieke Achterhoekers aan het Werk!

Achterhoekers zijn harde werkers. Toch heeft een grote groep veel moeite een baan te vinden. Als we niets doen, wordt deze groep alleen maar groter, terwijl deze mensen goed inzetbaar zijn op de werkvloer. Werkgevers, gemeenten, UWV en vakbonden werken sinds januari 2015 samen om zoveel mogelijk mensen in de Achterhoek aan een passende baan te helpen. WSPA beheert de campagne “Unieke Achterhoekers aan het Werk!” namens de deelnemende partijen.

Het aannemen van een Unieke Achterhoeker is iets waar je als ondernemer trots op mag zijn. Het vraagt wel een zorgvuldige voorbereiding, persoonlijke aandacht en goede communicatie, maar u krijgt er een enthousiaste, loyale werknemer voor terug. Als u inclusief onderneemt, kunt u ambassadeur worden van onze campagne.

Meer over Unieke Achterhoekers aan het Werk!

bind!

Platform bind! is een open en kosteloos platform dat inclusief ondernemen in de Achterhoek bevordert door partijen bijeen te brengen, kennis te delen en goede praktijkervaringen uit te wisselen. Het verbindt inclusieve werkgevers, nog-niet inclusieve werkgevers, begeleidende instanties, overheden en onderwijsinstellingen over de hele Achterhoek. Platform bind! werkt samen met onze campagne ‘Unieke Achterhoekers aan het Werk!’ en VNO-NCW Achterhoek. De leden van deze partners worden uitgenodigd voor bind!-bijeenkomsten en ontvangen onze nieuwsbrieven.

Meer over bind!

Ontdek de zorg Achterhoek

Het contactpunt “Ontdek de zorg Achterhoek” biedt informatie en advies over de sector Zorg en Welzijn in de Achterhoek. Het is zowel bedoeld voor mensen die nog niet werken in de sector, maar hier wel interesse in hebben, als voor mensen die al in de sector werken en zich willen oriënteren op een andere baan. Vraag en aanbod worden hier ook aan elkaar verbonden. Met voorlichting en advies aan werkzoekenden, onder andere via “Sterk in je Werk”, gesprekken en het organiseren van regionale (digitale) informatiebijeenkomsten.

Het contactpunt heeft informatie over vacatures en BBL-trajecten door o.a. de samenwerking met WSPA. Voor werkgevers in de sector Zorg en Welzijn in de regio Achterhoek is WSPA het centrale aanspreekpunt voor aannemen van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt, het aannemen van personeel vanuit een uitkeringssituatie, advies over subsidies en arbeidsmarktinformatie binnen deze sector.

Meer over Ontdek de zorg Achterhoek