Lees het laatste nieuws, succesverhalen, interessante artikelen en meer over activiteiten van WSPA.

woensdag 12 mei 2021

Achterhoekse gemeenten ondertekenen het Convenant Uniformering Social Return. 

Een grote stap voor het uitvoeren van Social Return on Investment (SROI) in de Achterhoek, want de Achterhoekse gemeenten hebben een handtekening gezet om samen te groeien naar één werkwijze voor Social Return! SROI is een instrument voor opdrachtgevers (met name gemeenten) om sociale doelstellingen te realiseren bij aanbestedingen en het verlenen van subsidies en vergunningen. Opdrachtnemers wordt gevraagd om naast het uitvoeren van de reguliere opdracht een bijdrage te leveren aan de duurzame arbeidsparticipatie en/of het vakmanschap van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Diverse werkgeversorganisaties, waaronder VNO-NCW, Bouwend Nederland en MKB-Nederland hebben op hun beurt aangegeven dat uniformering van alle processen wenselijk is. Dit verzoek heeft ertoe geleid dat de arbeidsmarktregio’s Zwolle, Twente en Stedendriehoek/Noordwest Veluwe het initiatief hebben genomen om social returnprocessen te uniformeren en meer overheden te benaderen zich hieraan te conformeren. Inmiddels zijn er velen partijen aangesloten waaronder Provincie Gelderland, én dus nu ook de Achterhoekse gemeenten!

De ondertekening vond buiten plaats op het parkeerterrein van UWV in Doetinchem en werd begeleid door Sam Hannah Schraven (WerkgeversServicepunt Achterhoek) Froukje Poelmann-Witteveen (Provincie Gelderland) en Marc van Zanten.

Waarom het Convenant Uniformering Social Return is ondertekend

De Achterhoekse gemeenten hebben tot op heden elk een eigen invulling gegeven aan SROI binnen hun inkoopbeleid, maar door de ondertekening van dit convenant op 12 mei zullen ook de acht Achterhoekse gemeenten zich conformeren aan de uniformering van beleid en proces rondom social return. De gemeenten geven door ondertekening aan dat de vereiste interne processen voor beleid en uitvoering binnen een periode van maximaal 12 maanden ingeregeld zijn.

Heeft u vragen over SROI? Neem contact op met het WerkgeversServicepunt Achterhoek. Onze accountmanager SROI staat altijd voor u klaar!