WerkgeversServicepunt Achterhoek Nieuwsbrieven 2022

Lees hier de nieuwsbrieven van het WSPA!

WerkgeversServicepunt Achterhoek Nieuwsbrief Editie 2 ~ 2022

WerkgeversServicepunt Achterhoek Nieuwsbrief Editie 1 ~ 2022


maandag 2 mei 2022

Webinar ‘Oekraïense medewerker aan het werk’ –  achterhoekwerktdoor.nl

Op dinsdag 10 mei organiseert Achterhoekwerktdoor.nl een speciale webinar voor werkgevers met het thema ‘Oekraïense medewerker aan het werk’.

Op het programma staat onder andere:

* Meer inzicht in deze vluchtelingengroep

* Met welke wettelijke kaders krijgen we te maken?

* Do’s & Don’ts van het in dienst nemen van of inhuren van Oekraïense medewerkers

Het webinar vindt plaats van 16.30 uur tot 17.30 uur. Aanmelden kan via deze link: https://achterhoekwerktdoor.nl/oekrainers-en-werk/

De volledige uitnodiging leest u hier: Uitnodiging Webinar dinsdag 10 mei


vrijdag 22 april 2022

Ontmoet de Sector Zorg en Welzijn

Dinsdag 19 april was het de kans voor Achterhoekers om de sector Zorg en Welzijn te ontmoeten. Bij Ontmoet de sector Zorg en Welzijn kwamen werkgevers, opleiders, adviseurs en Achterhoekers om elkaar te ontmoeten. Met ruim 120 bezoekers een groot succes. Iedere Achterhoeker had een eigen reden voor zijn bezoek.  Er waren mensen die zich wilden oriënteren, vragen hadden over (om)scholing, een andere baan zochten of financieringsvragen hadden.  Met voor een aantal bezoekers als resultaat zelfs met een aanbod op een baan! 

In de Achterhoek werken momenteel 26.500 mensen binnen de Zorg en Welzijn (cijfer UWV, 2021). Een flink aantal, maar de personeelsvraag is groot en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. De voorspellingen laten zien dat in 2031 wel 34.000 werknemers nodig zijn. Steeds meer Achterhoekers denken er over na om te gaan werken in de sector Zorg en Welzijn. Deze baanveranderaars zijn vaak zoekend naar welke functies er zijn, maar ook wat nodig is om een kans op een baan.

Daarom hebben Leerwerkloket Achterhoek en WerkgeversServicepunt Achterhoek samen met regionale partners ‘Ontmoet de sector Zorg en Welzijn’ georganiseerd. Eén centrale plek waar werkgevers, opleiders en loopbaanadviseurs richting de Zorg en Welzijn bij elkaar kwamen. Voor bezoekers was er een open inloop. Zo konden vraag en aanbod samen komen en elkaar ontmoeten. Ook konden bezoekers ervaren welke technologische ontwikkelingen er zijn door een kijkje te nemen in Technologie Zorg Academie (TZA)

Het was een groot succes. Ruim 120 geïnteresseerden hebben de sector Zorg en Welzijn ontmoet. Iedereen kon in gesprek gaan om te ontdekken, zich te laten informeren en te netwerken. De vragen liepen uiteen: er waren mensen die zich wilden oriënteren binnen de sector, mensen die zich wilden (om)scholingsvragen, mensen die een andere baan in de Zorg en Welzijn zochten of die meer wilden weten over financiering.

Loopbaanadviseur Mirjan van het Leerwerkloket Achterhoek vertelt: “Fantastisch waar we mensen mee kunnen helpen. Ik sprak bijvoorbeeld een jongen die wilde stoppen met zijn huidige opleiding. Iedereen in zijn omgeving had aangegeven dat hij iets in de zorg moest gaan doen. Ik kon hem nu tips geven hoe hij dit kon aanpakken”. Nathalie vult hierop aan: “Er waren zelfs bezoekers die aan het eind van de avond lachend zeiden: Ik kan, als ik wil, beginnen in 3 banen!”

Kortom voor bezoekers de kans om te zien welke baan- of opleidingsmogelijkheden er zijn in de sector Zorg en Welzijn. En voor werkgevers mensen enthousiast te maken voor hun sector en in contact te komen met toekomstig personeel!

De Aftermovie:


maandag 10 januari 2022

Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) is vanaf 1-1 Fijnder

Fijnder is de nieuwe naam voor de voormalige Sociale Dienst Oost Achterhoek en Werkbaan Oost. Fijnder is één van de samenwerkende organisaties binnen het WerkgeversServicepunt Achterhoek. In de Achterhoek werken de volgende partijen samen binnen het werkgeversservicepunt: UWV, Laborijn, Fijnder, gemeente Bronckhorst en gemeente Oude IJsselstreek/STOER.


woensdag 12 mei 2021

Achterhoekse gemeenten ondertekenen het Convenant Uniformering Social Return. 

Een grote stap voor het uitvoeren van Social Return on Investment (SROI) in de Achterhoek, want de Achterhoekse gemeenten hebben een handtekening gezet om samen te groeien naar één werkwijze voor Social Return! SROI is een instrument voor opdrachtgevers (met name gemeenten) om sociale doelstellingen te realiseren bij aanbestedingen en het verlenen van subsidies en vergunningen. Opdrachtnemers wordt gevraagd om naast het uitvoeren van de reguliere opdracht een bijdrage te leveren aan de duurzame arbeidsparticipatie en/of het vakmanschap van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Diverse werkgeversorganisaties, waaronder VNO-NCW, Bouwend Nederland en MKB-Nederland hebben op hun beurt aangegeven dat u

niformering van alle processen wenselijk is. Dit verzoek heeft ertoe geleid dat de arbeidsmarktregio’s Zwolle, Twente en Stedendriehoek/Noordwest Veluwe het initiatief hebben genomen om social returnprocessen te uniformeren en meer overheden te benaderen zich hieraan te conformeren. Inmiddels zijn er velen partijen aangesloten waaronder Provincie Gelderland, én dus nu ook de Achterhoekse gemeenten!

De ondertekening vond buiten plaats op het parkeerterrein van UWV in Doetinchem en werd begeleid door Sam Hannah Schraven (WerkgeversServicepunt Achterhoek) Froukje Poelmann-Witteveen (Provincie Gelderland) en Marc van Zanten.

Waarom het Convenant Uniformering Social Return is ondertekend

De Achterhoekse gemeenten hebben tot op heden elk een eigen invulling gegeven aan SROI binnen hun inkoopbeleid, maar door de ondertekening van dit convenant op 12 mei zullen ook de acht Achterhoekse gemeenten zich conformeren aan de uniformering van beleid en proces rondom social return. De gemeenten geven door ondertekening aan dat de vereiste interne processen voor beleid en uitvoering binnen een periode van maximaal 12 maanden ingeregeld zijn.

Heeft u vragen over SROI? Neem contact op met het WerkgeversServicepunt Achterhoek. Onze accountmanager SROI staat altijd voor u klaar!