Inclusief ondernemen

WerkgeversServicepunt Achterhoek (WSPA) stimuleert, informeert en adviseert u over inclusief ondernemerschap.
Lees verder

Als WSPA ondersteunen wij u in de weg naar Inclusief Ondernemen door een Inclusieve Werkgever te zijn. Wat dat voor ons betekent?

Inclusief werkgeverschap is voor ons: gelijkwaardigheid en diversiteit voorop en iemands sekse, gender, etniciteit, kleur, afkomst, seksuele oriëntatie of arbeidsbeperking maakt niet uit voor zijn, haar of hun kansen. Inclusief ondernemerschap is inzetten op diversiteit en het creëren van een cultuur waar medewerkers zichzelf kunnen zijn.

Waarom inclusief werkgeverschap?

Iedereen is uniek en brengt een ander perspectief mee waardoor u als organisatie nog beter kan inspelen op klanten en / of andere bedrijven. Inclusieve ondernemers hebben in hun organisatie een afspiegeling van de maatschappij. Inclusief ondernemerschap is niet alleen aandacht voor het werven van talentvolle diverse werknemers, maar ook dat zij zich thuis voelen op de werkvloer. Want tevreden werknemers dragen bij aan een betere productiviteit én zijn de beste ambassadeurs voor uw organisatie.

Wat is inclusief ondernemen?

Bij inclusief ondernemen geven werkgevers mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt een kans in hun organisatie met een baan of een werkervaringsplek.

Banenafspraak

De banenafspraak zorgt ervoor dat steeds meer werkgevers inclusief gaan ondernemen. Het kabinet wil dat er met deze afspraak meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Begin 2026 moeten er in totaal 125.000 banen bij zijn gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om 100.000 extra banen in het bedrijfsleven. En 25.000 extra banen bij de overheid. WSPA ondersteunt u graag bij het invullen van deze afspraak.

Meer over de banenafspraak

Matchen op basis van talent en motivatie

Bij inclusief ondernemen is het denken in competenties van groot belang. Hiermee vergroten we de kansen voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij deze werkzoekenden gaat het juist om hun talenten en motivatie die ze meebrengen en inzetten binnen uw organisatie. We onderzoeken graag met u de mogelijkheden om (meer) inclusief te ondernemen. Dit doen we door het inzetten van meerdere ‘instrumenten’. Denk hierbij aan Bedrijfsadvies inclusieve Arbeidsorganisatie, Social Return on Investment, Jobcarving en Jobcreation.

Bedrijfsadvies inclusieve Arbeidsorganisatie

Tijdens een Bedrijfsadvies inclusieve Arbeidsorganisatie zoeken we in de bestaande werkprocessen naar eenvoudige werkzaamheden. Deze combineren we tot een nieuw takenpakket, waar we vervolgens een geschikte kandidaat bij zoeken. Dit instrument kan ingezet worden op alle afdelingen binnen uw bedrijf. Het gehele traject en advies is kosteloos. Voor meer informatie download de brochure: Brochure_Bedrijfsadvies_inclusieve_arbeidsorganisatie

Jobcarving en Jobcreation (Functiecreatie)

Bij Jobcreation (Functiecreatie) worden in het bedrijfsproces de complexe taken onderscheiden van de minder complexe taken. Daarvoor worden de functies en de werkprocessen in het bedrijf onder de loep genomen en opnieuw ingericht. Uitgangspunt is dat de werkprocessen die in het bedrijf plaatsvinden, soepel moeten blijven verlopen of zelfs worden geoptimaliseerd.

Functiecreatie wordt soms verward met jobcarving. Jobcarving is het op maat maken van een specifieke functie voor een medewerker met een arbeidsbeperking door taakafsplitsing. Jobcarving vraagt om marginale aanpassingen op bestaande functies terwijl functiecreatie uitgaat van herinrichting van bedrijfsprocessen en functies.