34 Oplossingen voor personeelstekorten

De arbeidsmarkt kent een historische krapte. Steeds meer bedrijven worstelen met een tekort aan personeel. Hoe kunt u daar als werkgever een oplossing voor vinden? Onze partner UWV onderzocht hoe bedrijven hun personeelstekort kunnen oplossen en zette 34 manieren via 3 routes op een rijtje. Wij als werkgeversservicepunt adviseren en ondersteunen u in uw zoektocht naar oplossingen!

Lees verder

Oplossingen om werkgevers verder te helpen!

Personeelstekorten zijn niet alleen lastig voor de werkgever, het kan invloed hebben op het gehele team. Als het moeilijk is om personeel te vinden is soms meer creativiteit en flexibiliteit nodig. Onze partner UWV heeft onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen.

Om personeelstekorten aan te pakken zijn drie routes ontstaan waarin verschillende oplossingen hun plek vinden. De routes zijn overstijgend en hebben niet altijd met nieuw talent werven te maken. Zo kan het anders organiseren van werk een oplossing bieden, maar is ook het binden en boeien van huidig personeel belangrijk.

Nieuw talent aanboren
Met een bredere blik op het vinden van personeel door scholing en verder kijken dan alleen het CV vindt u nieuw talent. Binnen óf buiten uw eigen organisatie. Voorbeelden om nieuw talent aan te boren zijn onder andere door andere wervingstechnieken in te zetten. Een mooi voorbeeld hiervan is Open Hiring, maar ook door gebruik te maken van grensarbeiders.

Werk anders organiseren
Door te schuiven in taken, aanpakken van belasting of de inzet van technologische toepassingen kan het werk misschien toch worden gedaan. Hierdoor ontstaan misschien wel nieuwe functies of kan er gekeken worden naar een nieuwe invulling.

Binden en boeien
Niet alleen het aantrekken van talent is belangrijk, ook het vasthouden. Een tevreden werknemer is de beste ambassadeur voor uw organisatie. Een goede onboarding bij de start van een nieuwe werknemer, maar ook aandacht voor vitaliteit en persoonlijke ontwikkelingen zijn oplossingen die een bijdrage kunnen leveren.

Meer lezen?
Download de volledige rapportage: Personeelstekorten aanpakken 34 oplossingen