Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie

Wilt u als werkgever naast economische doelen ook sociale doelen bereiken? En wilt u mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven en zo bijdragen aan een sterkere samenleving? Dan bent u als werkgever op weg naar een inclusieve arbeidsorganisatie. Een organisatie waarin iedereen tot zijn recht komt en een bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat. Ook mensen met een arbeidsbeperking.
Lees verder

Wat is een inclusieve arbeidsorganisatie?
Een inclusieve arbeidsorganisatie is een organisatie die:

  • duurzaam wil zijn, dus oog heeft voor sociale aspecten;
  • diversiteit als kans voor succes ziet;
  • elke medewerker in staat stelt om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat; en
  • in staat is om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen en in dienst te houden.

Hoe kunt u dit bereiken?
De eerste stap naar een inclusieve arbeidsorganisatie is inzicht te krijgen in de werkzaamheden binnen uw organisatie die kunnen worden uitgevoerd door een medewerker met een arbeidsbeperking. Om u hierbij te helpen kunt u het WerkgeversServicepunt Achterhoek (WSPA) vragen om kosteloos een Inclusieve Arbeidsanalyse uit te voeren. Het WSPA zet hiervoor de methode Inclusief Herontwerp Werkprocessen in. Deze is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Maastricht.

Hoe gaat de analyse in zijn werk?
Een analist van het WSPA observeert de werkzaamheden in uw organisatie en brengt door middel van interviews de werkprocessen en taken in kaart. We spreken het liefst met mensen die op detailniveau kunnen vertellen wat er allemaal wordt gedaan. Het gaat dus niet om de functie van de geïnterviewden, maar omalle voorkomende werkzaamheden op de afdeling. Ook is het voor de analist interessant om te weten welke werkzaamheden blijven liggen en meer aandacht verdienen. Zo’n interview duurt meestal 1,5 tot 2 uur. De doorlooptijd van een analyse vanaf het interview tot de nabespreking is ongeveer 4 tot 6 weken.

Hoe gaat het verder na de analyse?
U ontvangt van ons een analyserapport, dat we graag met u bespreken. Het is aan u om te bepalen wat u met de bevindingen wilt doen. Op basis van de uitkomsten kunnen we samen kijken naar een mogelijk vervolgtraject. De adviseur van het WSPA brengt u graag in contact met kandidaten die passen bij de werkzaamheden die uit de analyse zijn gekomen. Ook adviseert hij u over de regelingen en subsidies waar u als werkgever gebruik van kunt maken. Zowel de analyse als de dienstverlening van het WSPA is voor u kosteloos!

Meer informatie?
Heeft u behoefte aan meer informatie? Wij helpen u graag verder! U kunt terecht bij uw vaste contactpersoon, heeft u deze nog niet? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Of download de brochure Brochure Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie.

Bellen: Op werkdagen zijn we van 8:30 tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar op 088 – 365 04 00.
Mailen: U kunt ons mailen via info@wspachterhoek.nl. We proberen uw e-mail tijdens werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.

Inspiratie, voorbeelden en interviews.
Er wordt veel gesproken en geschreven over het Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie. Hieronder vindt u enkele links voor inspiratie, voorbeeldverhalen en interviews.