Proefplaatsing Wia/WAO

18 februari 2021

U heeft werk en u vindt een geschikte kandidaat met een uitkering van UWV, maar u heeft nog enige aarzeling of deze werkelijk past in de functie. Tijdens de proefplaatsing kunt u kijken of de kandidaat past bij de functie. 

Wat is een proefplaatsing?  

De kandidaat werkt gedurende een korte, van tevoren afgesproken periode, op proef in uw bedrijf. In deze periode kunt u onderzoeken of baan en kandidaat echt bij elkaar passen. In aanmerking komen de werknemers die moeilijk werk vinden en bij wie de werkgever twijfelt of hij geschikt is voor de functie.

Na toestemming van UWV werkt de werknemer 2 maanden met behoud van zijn uitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen. Deze periode is net zo lang als de maximale proeftijd aan het begin van een dienstverband. Vaak is dit genoeg om te bekijken of de werknemer geschikt is. Na een proefplaatsing mag de werkgever geen proeftijd meer afspreken met de werknemer.

Denkt u dat een proefplaatsing van 2 maanden te kort is voor wellicht uw toekomstige werknemer? Bekijk dan de voorwaarden hier. 

 • Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet en de WGA en kan uw (ex-)werknemer een proefplaatsing krijgen? Dan hoeft hij geen toestemming aan UWV te vragen. U moet wel toestemming geven voor de proefplaatsing.
 • Bent u werkgever in de sector Transport? Dan is het goed om te weten dat een chauffeur in het Beroepsgoederenvervoer geen proefplaatsing kan krijgen. Tijdens een proefplaatsing is de werknemer namelijk nog niet in dienst. De kandidaat kan daardoor niet de werkgeversverklaring overhandigen die de branche voor een chauffeur Beroepsgoedervervoer verplicht stelt.

Voorwaarden voor een proefplaatsing

 • U heeft de bedoeling dat u de werknemer na de proefplaatsing een dienstverband van minimaal 6 maanden aanbiedt.
 • Het aantal uren van het dienstverband is minimaal hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing.
 • U sluit tijdens de proefplaatsing voor de werknemer een aansprakelijkheidsverzekering af.
 • De werknemer heeft een uitkering van UWV.
 • De werknemer heeft nog niet eerder bij u gewerkt. Heeft hij wel eerder bij u gewerkt? Dan kunt u alleen een proefplaatsing aanbieden:
  • in een andere functie, of
  • in dezelfde functie die uw werknemer had voordat hij ziek werd. De proefplaatsing is om te bepalen of uw werknemer nog geschikt is voor de functie

Aanvragen en Toestemming

De werknemer vraagt de proefplaatsing samen met u als werkgever aan met het formulier ‘Aanvraag proefplaatsing’ 

UWV beoordeelt of proefplaatsing ingezet kan worden en voor hoelang. Zij kijken naar de persoonlijke situatie van de werknemer. En of hij geschikt is voor de functie.

UWV beslist zo snel mogelijk nadat de aanvraag is ingediend. Meestal ontvangt u binnen 2 weken al een beslissing van UWV. Als zij toestemming hebben gegeven, kan de werknemer beginnen met de proefplaatsing.

UWV geeft alleen toestemming als zij verwachten dat de werknemer zonder proefplaatsing moeilijk werk vindt. Zonder deze toestemming krijgt de toekomstige werknemer geen proefplaatsing.

Wilt u een meer weten over een proefplaatsing? Neem dan contact met ons op via 088-365 04 00 of mail naar info@wspachterhoek.nl