Loonkostenvoordeel: 56 jaar en ouder (LKV)

18 februari 2021

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Het is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. 

Het gaat vooral om: 

  • oudere werknemers met een uitkering; 
  • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering; 
  • werknemers met een arbeidsbeperking. 

Doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig

Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Uw werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.

Heb ik recht op LKV?

U heeft misschien recht op het LKV voor elke werknemer die onder een van de 4 doelgroepen valt:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder);
  • arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen;
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  • arbeidsgehandicapte werknemers die worden herplaatst.

Ik heb recht op het LKV en het LIV of jeugd-LIV

Als u voor een werknemer recht heeft op het LKV en het LIV, dan wordt alleen de hoogste tegemoetkoming betaald. Zijn de bedragen van het LKV en het LIV even hoog, dan wordt alleen het LKV betaald. Als u voor een werknemer recht heeft op het LKV en het jeugd-LIV krijgt, dan worden beide tegemoetkomingen betaald.

Uw werknemer moet wel aan alle voorwaarden van de doelgroep voldoen en een doelgroepverklaring LKV bij ons aanvragen. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig.

De voorwaarden per doelgroep en het digitale formulier Aanvragen doelgroepverklaring LKV voor uw werknemer vindt u hier.

Let op: uw werknemer dient zelf de doelgroepverklaring LKV aan te vragen. 

Wat moet ik doen om het LKV te krijgen?

Als u voor een werknemer het LKV wilt ontvangen, dan heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Uw werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen. Uw werknemer kan de doelgroepverklaring LKV aanvragen als hij onder een 1 van de 4 genoemde doelgroepen valt.

Aanvraagtermijn doelgroepverklaring

Uw werknemer vraagt een doelgroepverklaring LKV aan binnen 3 maanden nadat hij bij u in dienst kwam. Voor dienstverbanden vanaf 1 oktober 2020 geldt een aanvraagtermijn van 3 maanden.

Na de aanvraagtermijn heeft uw werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring LKV. Zonder deze doelgroepverklaring kunt u voor deze werknemer geen LKV meer aanvragen. De werknemer vraagt de doelgroepverklaring LKV aan bij UWV.

Na de aanvraag doelgroepverklaring LKV

Nadat de aanvraag van uw werknemer is ontvangen, volgt er binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. Daarna wordt er uiterlijk binnen 13 weken beoordeeld of de werknemer een doelgroepverklaring LKV krijgt. Hij krijgt hiervan de beslissing.

U heeft een kopie van de doelgroepverklaring LKV nodig

Onderaan het aanvraagformulier kan uw werknemer aankruisen dat er automatisch een kopie naar u wordt toegestuurd. Als uw werknemer dit niet wil, dan kan hij u zelf een kopie geven. Pas als u de kopie van de doelgroepverklaring LKV heeft ontvangen, kunt u in de loonaangifte de indicatie voor de premiekortingen LKV op ‘ja’ zetten. U doet dit bij iedere aangifte loonheffingen over het jaar waarover u het LKV wilt ontvangen. U krijgt de tegemoetkoming in het jaar na het jaar waarin u aangifte doet.

Meer informatie over LKV en de eventuele hoogte van het LKV? Klik dan hier