Loonkostensubsidie

18 februari 2021

De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. Of u een loonkostensubsidie kunt ontvangen is afhankelijk van uw (nieuwe) medewerker. De sociale dienst of gemeente bepaalt namelijk of u in aanmerking komt voor de loonkostensubsidie. 

De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. 

U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven.