Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

18 februari 2021

De no-riskpolis is een regeling die voor u kan gelden als u een werknemer met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, ziekte of handicap in dienst neemt. Dit houdt in dat u:

  • een Ziektewet-uitkering voor uw werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt;
  • geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet;
  • geen hogere premie hoeft te betalen als hij in de WGA komt.

Als uw werknemer ziek wordt, geeft u dit op tijd door aan UWV. Doe dit bij voorkeur online via Digipoort of de Verzuimmelder. Meld uw werknemer ziek binnen 6 weken nadat hij ziek is geworden. Het is belangrijk dat u de ziekteaangifte binnen de termijn van 6 weken doet, omdat u anders een boete kunt krijgen van maximaal € 455.

Let op: had u uw werknemer nog niet ziek gemeld binnen de termijn van 6 weken, en is hij alweer beter? Dan doet u de ziekmelding gelijk met de betermelding en binnen 2 dagen nadat hij zich bij u beter heeft gemeld.

U hoeft de no-riskpolis niet van tevoren aan te vragen voor uw werknemer. Op het moment dat uw werknemer ziek wordt, geeft u op het formulier aan dat voor hem de no-riskpolis geldt. Wij beoordelen dan of hij op basis van de voorwaarden van de no-riskpolis een Ziektewet-uitkering krijgt.

Wilt u meer weten voor welke doelgroep u looncompensatie bij ziekte kunt krijgen, hoe lang en wat de voorwaarden zijn van de No-Riskpolis? Klik dan hier