Lage-inkomensvoordeel (LIV)

18 februari 2021

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2017. Deze regeling is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

U heeft recht op het LIV voor elke werknemer die voldoet aan alle volgende voorwaarden.

Uw werknemer:

  • heeft op dit moment een dienstverband bij u en ontvangt loon voor het werk dat hij bij u doet. (Dit wordt ook wel loon uit tegenwoordige dienstbetrekking genoemd.)
  • is verzekerd voor 1 of meer werknemersverzekeringen;
  • had een gemiddeld uurloon tussen € 10,29 en € 12,78 in 2020, of heeft een gemiddeld uurloon tussen € 10,48 en € 13,12 in 2021;
  • heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar;
  • heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Ik heb recht op het LIV en het LKV

Als u voor een werknemer recht heeft op het LIV en het LKV, dan wordt alleen de hoogste tegemoetkoming betaald. Zijn de bedragen van het LIV en het LKV even hoog, dan wordt alleen het LKV betaald.

Wat moet ik doen om het LIV te krijgen?

U hoeft het LIV niet aan te vragen. UWV berekent op basis van uw loonaangiften voor welke werknemers u recht heeft op het LIV. Het is daarom belangrijk dat u het aantal verloonde uren goed invult. Kloppen de gegevens in de aangifte niet? Dan krijgt u misschien gedeeltelijk of helemaal geen LIV.

Meer informatie over LIV en de eventuele hoogte van het LIV? Klik dan hier (snelkoppeling naar link: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomein/lage-inkomensvoordeel-liv/index.aspx)