Beschut werk

18 februari 2021

Beschut werk is werk in een veilige, aangepaste omgeving. Het is bedoeld voor mensen die wel kunnen werken en daarmee geld kunnen verdienen, maar die in grotere mate begeleiding of aanpassing van het werk nodig hebben. Het biedt hen een baan, loon, zingeving en het gevoel mee te kunnen doen in de maatschappij.

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Toen is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) afgesloten voor nieuwe instroom. Er is gekozen om ‘Beschut werk’ als regeling aan te bieden binnen de Participatiewet. 

Detachering

Een manier om beschut werk in te vullen is via een (groeps)detachering. Een groep mensen met de indicatie ‘Beschut werk’ verricht dan een klus voor een werkgever, indien gewenst ook op de locatie van die werkgever. Dit kan voor u als werkgever een oplossing zijn voor capaciteitsproblemen. Door te werken met een groep, kan makkelijker intensieve begeleiding worden ingezet. 

Wilt u als werkgever meer weten over het aanbieden van deze beschutte werkplekken? Heeft u mogelijkheden voor een detachering of heeft u werkzaamheden die u wilt laten uitvoeren door mensen met een indicatie ‘Beschut werk’? Neem dan contact met ons op via 088-365 04 00 of stuur een mail naar info@wspachterhoek.nl