Steunmaatregelen coronacrisis

Per 28 november zijn er aanvullende maatregelen actief vanwege het coronavirus. Vanwege deze maatregelen heeft het (demissionair) Kabinet besloten om ook de steunmaatregelen voor werkgevers & ondernemers opnieuw (deels) open te stellen. In de Achterhoek is er ook het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT). In dit team bundelen partijen in de Achterhoek hun krachten op de arbeidsmarkt. VNO-NCW, het onderwijs in de Achterhoek, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), FNV, CNV, UWV en de Achterhoekse gemeenten. Ook het WSPA heeft een actieve rol binnen het RMT voor werkgevers in de Achterhoek.  In Nederland heeft iedere arbeidsmarktregio een eigen RMT. Klik hier voor meer informatie.
Lees verder

Steunmaatregelen Rijksoverheid: de tijdelijke financiële regelingen op een rij

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling)

De NOW 5 ( de 7e aanvraagperiode) kan met ingang van 13 december aangevraagd worden.
Voor dit tijdvak (nov t/m dec 2021) zijn de voorwaarden gewijzigd. Het maximale omzet verlies waarmee gerekend mag worden is verhoogd van 80% naar 90%. Het minimale omzetverlies, om een aanvraag te kunnen doen, is met minimaal 20% gelijk gebleven. Omdat de subsidieaanvragen voor het huidige kwartaal al lopen, is de uitbetaling van de voorschotten nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80%. Bij de definitieve vaststelling wordt gerekend met 90%. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen ook een aanvraag doen voor de NOW 5-subsidie.
Later volgt er een openstelling voor de NOW 6 (jan t/m mrt 2022).

Klik hier voor meer info over de zevende aanvraagperiode.  Klik hier voor meer info over de NOW-regeling.


De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal nu 20% omzetverlies (was 30%).verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen van 20-12-21 t/ 28-01-22 weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. Op een later tijdstip volgt de openstelling voor Q1, 2022. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage voor Q4 van 100% i.p.v. 85%. Voor meer informatie klik hier.


Klein Krediet Corona (KKC-regeling)

De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor 750 miljoen euro aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De Europese commissie heeft de regeling goedgekeurd en de banken kunnen de aanvragen in behandeling nemen. Regeling is verlengd tot 31 december 2021. Voor meer informatie klik hier.


Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Ondernemers konden tot 01-10-2021 uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel aanvragen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geld het uitstel nu tot 1 februari 2022, vanaf die datum gaan ondernemers weer belasting betalen. De datum waarop ondernemers hun belastingschuld weer moeten gaan terugbetalen is al eerder opgeschoven, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2022. Zij krijgen max 60 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen. Voor meer informatie klik hier.


Time-Out arrangement (TOA) en Wet homologatie akkoord (WHOA)

Het time-out-arrangement (TOA) ondersteunt ondernemers in zwaar weer bij het afwenden van een faillissement. Centraal staan de mogelijkheden die de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) vanaf 1 januari 2021 aan ondernemers biedt. Voor meer informatie klik hier.
Als onderdeel van het TOA is er het programma ‘Zwaar weer’. Hiermee biedt KVK informatie over regelingen en stappenplannen op maat. Klik hier voor meer informatie.  Ook biedt KVK persoonlijk advies met experts via het telefoonnummer: 0800 2117


Extra verruiming regeling Garantie Ondernemers Financiering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling GO-C (verruimd t/m 31 december 2021) en de Borgstelling MKB kredieten BMKB (verruimd t/m 30 juni 2022). Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO-C) doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.


Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven is er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL regeling). Aanvragen kan tot en met 31 december 2021. Voor meer informatie klik hier.


Algemene informatie Coronavirus en (Inclusief) Ondernemen 

Rijksoverheid

RIVM

Kamer van Koophandel

Banenafspraak

UWV

Coronacalculator (VNO/NCW & MBK NL)