bind!

25 januari 2021

Platform bind! is een open en kosteloos platform dat inclusief ondernemen in de Achterhoek bevordert door partijen bijeen te brengen, kennis te delen en goede praktijkervaringen uit te wisselen. Het verbindt inclusieve werkgevers, nog-niet inclusieve werkgevers, begeleidende instanties, overheden en onderwijsinstellingen over de hele Achterhoek. Platform bind! werkt samen met onze campagne ‘Unieke Achterhoekers aan het Werk!’ en VNO-NCW Achterhoek. De leden van deze partners worden uitgenodigd voor bind!-bijeenkomsten en ontvangen onze nieuwsbrieven.