LerenWerkt

25 januari 2021

LerenWerkt is een samenwerking tussen RMC Achterhoek en de afdelingen leerplicht van de gemeenten binnen de arbeidsmarkregio Achterhoek. De doelgroep van LerenWerkt zijn jongeren tot 23 jaar die zelf geen startkwalificatie kunnen behalen. Als er vanuit de doelgroep van het RMC Achterhoek gezocht wordt naar een werkplek, dan ondersteunt WSPA dit proces met haar dienstverlening.